• Nalog na čekanju
  nalog brokerskoj kompaniji da kupi ili proda valutni par u budućnosti po unapred određenoj ceni.
 • Transakcija
  agregat od trejding operacija sa sredstvima koja se prebacuju sa osnovne valute u kotovanu i obrnuto.
 • Trejdovanje na margini
  kupi/prodaj operativni metod korišćenja monetarnih sredstava obezbeđenih od strane brokera kao zajam za zaštitu ugovorenog iznosa.
 • Unakrsne stope
  stope između dva valutna para srazmerne trećoj valuti (USD); kursna stopa između dve valute, izuzev USD.
 • Kota
  vrednost jedne valutne jedinice (osnovna valuta) koja je izražena u drugoj valuti (kotovana valuta).
 • Pipser, scalper, surfer
  trejder koji zarađuje na malom broju pipova i drži poziciju nekoliko minuta.
 • Rad sa valutama
  kupovina i/ili prodaja valutnih sredstava na svetskom tržištu valutama sa ciljem sticanja profita od fluktuacije stope u toku određenog vremenskog perioda.
 • Bears
  stručni sleng koji znači da trejderi rade u toku trenda pada vrednosti valute.
 • Forex broker
  organizacija koja omogućava pristup svetskim tržištima finansija radi izvršenja spekulativnih operacija.
 • Lot
  standardna jedinica mere za određivanje valutnog obima trejdovanog ovim ugovorom na Forex-u.
 • Pip
  minimalna merna jedinica promene jedne valute u odnosu na drugu koja se odražava u kotacijama koju postavlja broker.
 • Nivo margine
  balans računa izračunat po sledećoj formuli: (Kapital / Margina)*100%. 
 • Hedging
  izvršenje operacija kupovine i prodaje sa različitim finansijskim instrumentima istovremeno radi izbegavanja velikih gubitaka u slučaju oštrih fluktuacija cena.
 • Poluga
  stopa kredita koja je data trejderu od strane brokera; odnos količine zaloga i pruženog pozajmljenog kapitala.
 • Kapital
  balans trgovačkog računa umanjen za gubitak od trenutno otvorenih pozicija i uvećan za zaradu od trenutno otvorenih pozicija.
 • Dilerski center
  organizacija koja nudi mogućnost sprovođenja trgovačkih transakcija na tržištima finansija bez pristupa spoljnjoj trgovačkoj oblasti.
 • Bulls
  stručni sleng koji znači da trejderi ulažu u porast valutne stope.
 • Spread
  razlika između cene ponude i potražnje izražena u pipovima.
 • Jaz cena
  u bilo kom slučaju: Ponuda trenutne kote je veća od prethodne cene potražnje; Cena potražnje trenutne kote je veća od cene ponude prethodne kote.
 • Opseg
  nedostatak trenda (trend mirovanja) koji se pojavljuje nakon naglih oscilacija kursa; rastojanje između nivoa podrške i otpora.
 • Uobičajeni tržišni uslovi
  nedostatak jaza u ceni, oštra probijanja kretanja kota na trejding platformi, velika dinamika cena.
 • Osnovna valuta
  monetarna jedinica računa po kojoj se vrednuje račun i na osnovu koje se izračunavaju svi balansi, provizije i isplate.
 • Margina
  potrebni iznos zaloga za otvorene pozicije koji iznosi 1% (sa 1:100 polugom) od veličine otvorene pozicije.
 • Bull market
  stručni sleng koji označava tržište sa tendencijom rasta osnovne valutne stope.
 • Slobodna margina
  sredstva koja nisu deo zaloga za otvorene pozicije.
 • Swap
  sredstva koja se zadržavaju ili dodaju na trejding račun za produženje (prenošenje) pozicije na sledeći dan.
 • Nalog
  trejderski nalog brokeru vezan za kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu po tržišnoj ceni.
 • Diverzifikacija
  oblik agregacije kapitala; strategija smanjenja rizika putem širenja kapitalnih investicija na različite trejding instrumente.
 • Netrgovačke operacije
  deponovanje/povlačenje novca sa trejding računa ili kreditna dopuna/naknada.
 • Valutna stopa
  tekstualni zapis valutne stope; dve valute koje čine da kurs postane predmet trejding operacija.
 • Dnevna trgovina
  trgovačka aktivnost orijentisana na sticanje profita u toku jednog dana; izvršavanje kraktoročnih trejdova.
 • Rastući trend
  je tendencija porasta gde cena raste i gde se većina padova nalazi iznad prethodnih padova.
 • Trend
  jasno definisan pravac tržišta; opšti pravac kretanja cena.
 • Otvorena (valutna) pozicija
  neusklađenost uslova (sredstava) i obaveza (dugova) u stranoj valuti za učesnike valutnog tržišta (banke, kompanije).
 • Otvaranje tržišta
  početak trgovine nakon vikenda/praznika/pauza između trejding sesija.
 • Trend linija
  grafikon pravih linija koje prolaze kroz ekstreme rastućih i opadajućih trendova određujući valutnu tendeciju.
 • Forex (Foreign Exchange)?
  tržište razmene stranih valuta; elektronska berza za obavljanje deviznih transakcija.
 • Šiljak
  tržišna situacija kada se naredna kota umnogome razlikuje od prethodne.
 • Bear market
  stručni sleng koji označava tržište sa tendencijom pada stope.
 • Trejder
  berzanski diler koji prodaje i kupuje valutne parove na Forex-u sa svrhom sticanja profita.
 • Kreatori tržišta
  velike banke i finansijske kompanije koje su u kooperaciji sa berzanskim tržištima i koje podržavaju jaz između cene ponude i potražnje zbog značajnog udela u ukupnom prometu na tržištu.
 • Trejding platforma
  programsko rešenje namenjeno prenošenju online informacija vezanih za transakciju, izvršenje trejding transakcija i snimanje međusobnih obaveza između trejdera i brokera.
 • Klijent terminal
  MetaTrader program koji omogućava dobijanje podataka o trgovanju na mreži, izvšava tehničke analize, vrši trgovanje.
 • Robot
  upravljački program trejding računa urađen posebnim programskim jezikom, koji šalje zahteve i naloge sistemu koristeći klijent terminal.
 • Obračunska valuta
  monetarna jedinica koja se koristi za deponovanje i povlačenje transakcija.
 • Tiker
  jedinstveni identifikacioni broj koji se dodeljuje svakoj otvorenoj poziciji ili nalogu na čekanju na trejding platformi.
Powered by InstaForex